بهینه وب
خانه » مشاورین علمی

مشاورین علمی

دکتر رضا مکی نژاد

فوق دکتری مدیریت استراتژیک

مدرس دانشگاه
دارای گواهینامه های متعدد درکنفرانس ها و سمینار های داخلی و بین المللی

دکتر مجید رستمی

دکتری آمار

مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی
موسس انتشارات موجک

دکتر محمد منصورنژاد

دکتری علوم سیاسی

مدرس دانشگاه
موسس انتشارات جوان پویا

دکتر محمد صحفی

دکترای مدیریت فناوری اطلاعات

مدرس دانشگاه
مدیر گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه شهاب دانش